Thema:Gouden eeuw, Heiligdomsvaart en cultureel erfgoed

Het thema van Jaarboek Maastricht 2017-2018 is "Gouden Eeuw, Heiligdomsvaart en Cultureel Erfgoed".

Een jaar in beeld brengen. Welke keuzes maak je dan? Iedere keuze is omstreden. Iedere keuze kan kritiek verdragen. Dat is dan ook de reden dat de redactie van Jaarboek Maastricht zijn taak zo serieus neemt. Om richting te geven aan de keuze van 2017-2018 is een drietal thema’s bepaald, die kleur geven aan de berichtgeving in de kroniek en in de meerbeschouwende stukken. De thema’s zijn gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de grote vragen en ontwikkelingen van de stad, maar ook bij belangrijke evenementen.
 

Bestellen? Dat kan via deze link.

Foto's: FOCUSS22